FDF aktiviteter hver for sig - og sammen online

Online FDF møder hver mandag indtil vi må samles igen

De kommende mandage vil der være online FDF møder om mandagen i de forskellige aldersklasser - lederne informerer direkte til de enkelte klasser om alt det praktiske.


Kæmpehavespil

Ved FDF kredshuset kan man udfordre hinanden i kæmpe havespil. F eks. Kæmpe-kroket, kæmpe-stigegolf og kæmpe-ringspil.


Naturskattejagt

Hvis I går der hjemme og Corona-keder jer, kan I tage på en hyggelig og lærerig Natur-skattejagt ved Tvis Mølle Naturlaboratorium.

Skattejagten foregår indenfor det område, der er markeret på kortet.

Kortet, svararket til skattejagten og blyanter kan I finde i det store ”madpakkehus” tæt ved parkeringspladsen - se kortet. Læg materialer tilbage efter brug.

I kan vælge at tage et svarark med til alle – så behøver I ikke at blive enige om svaret, eller I kan have et fælles svarark.

På hver af de 17 poster er der et spørgsmål om området eller naturen i området. Der er altid 3 svarmuligheder med hver deres bogstav. Det bogstav I mener er rigtigt, skrives ud for postens nummer.

Posterne kan løses i tilfældig rækkefølge.

Når I har fundet alle poster og har sat bogstaverne ind de rigtige steder, kommer i forhåbentlig frem til en meningsfuld sætning.

Hvis der ikke er flere kort og svarark må i meget gerne skrive til 21851737.

Hvis I tager nogle billeder må I gerne sende dem til samme mobilnr.


Se mere her: https://www.facebook.com/groups/206274624023404