top of page

Forældre

Som forælder til et medlem af FDF er der mange muligheder for at engagere sig...

 

Støt op om kredsens økonomi

Medlemskontingentet i FDF Holstebro 1. kreds er lavt, for at alle skal have mulighed for at være med.

 

For at holde kontingentet på et lavt niveau har vi brug for at alternative indtjeninger gennem en række pengeskabende aktiviteter.

 

Vi forventer derfor, at alle forældre giver en hånd med. 

 

Cykelrally

Hvert forår afholder vi Cykelrally, hvor børnene hver især med forældrenes hjælp skal finde sponsorer og cykle så mage kilometer som muligt i løbet af ca. 1,5 time. 

 

- De seneste år har indtjeningen været ca. 20.000 kr

 
OK-benzinkort

FDF er tilknyttet en sponsorordning hos OK benzin. 

Når der bliver oprettet et benzinkort, hvor vores sponsornummer bliver tilknyttet får vi et sponsorbeløb, hver gang der bliver tanket benzin på kortet. 

Bestil et benzinkort og tilmeld det sponsornummert 561028, så støtter du FDF Holstebro 1. kreds, hver gang du benytter kortet, når du tanker. 


Til gengæld for sponsoratet skal vi i FDF hjælpe deres OK mand i Kvickly et par gange om året. Opgaven består i, at dele spørgeskemaer ud og spørge de handlende, om de kunne tænke sig at oprette et OK benzinkort og derved støtte FDF.

- De seneste år har indtjeningen været ca. 4.000 kr

Salg af lodsedler

Nogle efterår sælger vi FDF-skabelodder, som børnene sælger hver for sig og i fællesskab ved en aften med fælles lodseddelsalg.

 

Skrabeloderne koster 20 kr. pr. stk., og overskudet går ubeskåret til aktiviteterne i kredsen. 

 

- De seneste år har indtjeningen været ca. 20.000 kr

Støt op om kredsens økonomi
Deltag i arrangementer

Der er en række arrangementer, som det er vigtigt, at I som forældre deltager i for at støtte op om jeres børns fritid i FDF.

Et par gange om året inviteres I som forældre med til et FDF-møde 

- eksempelvis Sæsonstart og Cykelrally. Det er vigtigt at I er med, så I kan blive klogere på hvad jeres børn laver hver mandag, og i kan lære de frivillige ledere at kende. 

Deltag i arrangementer
Hjælp til praktiske opgaver

Der er en lang række praktiske opgaver som i som forældre kan hjælpe med, som samlet har en stor betydning.

Bage kage og boller

Når vi er på sommerlejr, kredsweekend og andre weekendture er det lækkert med nybagte boller hjemmefra. 

Køkkenhælp - Tanter og Onkler

Når vi er på sommerlejr, kredsweekend og væbnermesterskabet har vi brug for tanter og onkler, som er det vi kalder forældre der hjælper til med madlavningen i køkkenet. 

Det er en rigtig god måde at få en god fælles oplevelse med dit barn, blive klogere på FDF og lærer nogle af de andre forældre at kende - og så er det en kæmpe hjælp for lederne, der så kan bruge deres tid på at lave aktiviteter for børnene.

Arbejdsdag - Giv en hånd med

Der er løbende vedligeholdelsesopgaver i FDF Huset og Hytten. I kan som forældre være med til, at sikre gode og trykke rammer, ved at møde op og give en hånd med, når vi inviterer til arbejdsdag.

Kørsel

Når vi skal på lejr eller på tur, har vi indimellem brug for forældre, der kan hjælpe os med transporten.

Facebook-gruppe for forældre

En del af kredsens kommunikation og dialog med forældrene sker via en Facebook-gruppe for forældre, som alle forældre til børn i kredsen er meget velkomne til at melde sig ind i.

 

Lederne poster nogle gange informationer forud for møderne der, ligesom de deler billeder fra mødeaftener og ture. I forældregruppen kan I som forældre også koordinere eksempelvis kørsel til lejre eller stille spørgsmål. De vigtigste informationer vil dog altid også komme på SMS eller mail, så det er ikke et krav, at man som forælder er med i Facebook-gruppen.

Hjælp til praktiske opgaver
Bliv medlem af bestyrelsen

Som forældre kan du blive medlem af vore bestyrelse. Det er afgørende at der er en solid bestyrelse, som sætter de overordnede rammer, og sikrer kredsens økonomi - så kan lederne koncentrere sig om at lave aktiviteter for børnene. 

Hvis du gerne vil være med i bestyrelsesarbejdet, skal du tage kontakt til vores formand for bestyrelsen.

 

Se mere om bestyrelsen her...

Bliv medlem af bestyrelsen
Bliv FDF-leder

Hvis du brænder for fælleskab, elsker at give børn og unge fantastiske oplevelser og et solidt ståted, så kan det være du skulle blive leder i FDF. 

Du behøver ikke være vokset op i FDF for at blive leder. Vi vil også meget gerne have, at du som forældre overvejer, om det kunne være noget for dig ... 

Som leder får du selv mange gode oplevelser, et tæt fællesskab, praktiske ledelseserfaringer og mulighed for en bred lederuddannelse. Det viser sig i praksis både at pynte på ethvert CV og give erfaringer, der kan udnyttes i mange jobs i erhvervslivet.
 

Kontakt kredsledelsen hvis du gerne vil vide mere...

Bliv FDF-leder
bottom of page