top of page

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til programmet, eller skal melde afbud til et klassemøde bedes du kontakte lederne på de enkelte aldersklasser.

 

Hver enkelt klasse har sin egen side, hvor du kan følge med i programmet og finde kontaktoplyninger på lederne. 

 

Find de enkelte aldersklasser her.

 

Drejer din henvendelse sig om udlejning eller udlån kan du finde oplysninger og kontaktinformationerne her:

 

Primær kontaktperson

kontakt@fdfholstebro.dk

 

Kredsledelse

Den daglige ledelse af kredsen varetages af kredsledelsen.

 

kredsledelse@fdfholstebro.dk

 

Kredsledelse
Bestyrelsesformand

formand@fdfholstebro.dk

 

Formand
Kasserer

Kasseren administrerer kredsens økonomi.

 

Bankoplysninger: Reg. 9585 Konto 5908186127

CVR nr: 85095811

 

kasserer@fdfholstebro.dk

 

bottom of page