top of page
Hvad er FDF?

FDF er en børne- og ungdomsorganisation, med voksne ledere der har noget på hjerte.

 

Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt menneske, og det præger den måde, vi er sammen på.

 

I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, rollespil og opfinderi udfordrer vi os selv, og den verden vi lever i. Derudover kan de konkrete aktiviteter variere fra kreds til kreds, men musik, leg og friluftsliv udgør ofte den røde tråd. 

 

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. FDF bygger på et kristent livssyn, og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.

 

FDF er et godt afsæt i livet. Mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen, og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. FDF giver børn og unge en ballast og et ståsted at møde verden fra.

 

I FDF møder vi børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset baggrund. Aktiviteterne i FDF er mangfoldige. 

 

Læs om FDFs historie her...

 

Hvad er FDF?
Hvem kan blive FDFer?

I FDF Holstebro 1. kreds tilbyder vi aktiviteter for alle børn og unge der er begyndt i skole eller er fyldt 6 år og har lyst til at være med.

 

Aktiviteterne foregår ved ugentlige møder i de enkelte aldersgrupper:

 

 

Hvor mødes FDFerne?

De fleste møder foregår ved FDF Huset, der ligger centralt i Holstebro på adressen Svinget 8a ved Herningvej, med Vegen Å og Museumsskoven i baghaven.

 

Indimellem foregår møderne ude af huset - eksempelvis i Holstebro Kirke, i kanoer på vandkraftsøen, ved Hytten i Mejrup, en friluftsplads i skoven eller et helt andet sted...

 

Udover de ugentlige møder arrangerer vi weekendture flere gange om året og afholder Sommerlejr hver eneste sommer - ofte på Venøborg

 

For de lidt ældre er der endnu flere fantastiske tilbud som Landlejr, Udlandstur, Væbnermesterskabet og diverse FDF kurser.

 

Hvem kan blive FDFer?
Hvor mødes FDFerne?
Hvornår mødes FDFerne?

De ugentlige møder foregår mandag aften, hvor alle aldersgrupper har møder i kredshuset:

 

 

 

Hvordan bliver jeg FDFer?

Hvis du gerne vil være med i FDF Holstebro 1. kreds, så skal du bare møde op og være med mandag aften, når din aldersgruppe holder møde.

 

Ved de tre første møder er det ganske gratis og uforpligtende at værre med, så du har mulighed for at se om FDF er noget for dig, inden du melder dig ind.

 

Her på vores hjemmesiden kan du altid finde programmet og se, hvem der er ledere for de enkelte aldersgrupper.

 

Se programmet for din aldersgruppe her...

 

Hvornår mødes FDFerne?
Hvordan bliver jeg FDFer
Hvad koster det at være FDFer?

Som medlem i FDF holstebro 1. kreds betales et halvårligt kontingent på 375 kr. Kontingentet opkræves hvert år i april og oktober.

 

Derudover er der deltagerbetaling for at deltage i weekenturer og på sommerlejre på ca. 100-150 kr pr. døgn.

 

Derudover forventer vi, at forældre giver en hånd med ca. fire timer om året, når der skal tjænes penge ind til kredsen aktiviteter.

 

Se mere om hvordan du som forælder kan engagerer dig her...

 

Hvad koster det at være FDFer?
Hvilket udstyr har jeg brug for som FDFer.

Mange af vores aktiviteter foregår udendørs, så derfor skal man altid have tøj med, så man kan være ude.  

 

FDF-skjorten er vores kendetegn, der viser, at vi er en del af et stort fællesskab. Det betyder dog ikke, at du ikke sagtens kan være med, selvom du endnu ikke har investeret i en FDF-skjorte.

 

Når vi tager på weekendture eller sommerlejr og skal overnatte, har du også brug for en sovepose og evt. et liggeunderlagen. 

 

Se standardpakkelisten til en lejrtur her... 

 

Du kan købe alt det udstyr du har brug for og meget mere i FDFs online butik 55ºnord. Hvis du ønsker at spare fragtomkostningerne, så bestiller vi varer hjem samlet ca. en gang om måneden. Hvis du vil bestille noget med, skal du benytte formularen her på vores hjemmeside under menupunktet Butikken.

Køb og salg af brugt udstyr 

Har du en FDF-skjorte som er blevet for lille, så er der måske en anden der kan have glæde af den.

I kredshuset er der på opslagslagstavlen, gjort plads til, at der kan sættes opslag med det udstyr du ønsker at sælge. Søger du noget udstyr er du også velkommen til at lave et opslag.

Hvem er lederne?

I FDF er alle ledere ganske frivillige og arbejder 100% ulønnet - ren con amore. Det kan kun lade sig gøre, fordi forældrene i kredsen altid er klar til at give en hånd med, når der er brug for det. 

 

Se hvem der er ledere på under de enkelte klassers program...

 

Lederne planlægger

Det er lederne der planlægger og afvikler det daglige arbejde i FDF.

 

Lederne over 18 år har ansvaret for arbejdet i klassen.

Seniorer mellem 15 og 18 år er lederassistenter.

Også seniorvæbnere på 14 år kan blive assistenter.

 

Kredsledelsen har ansvaret for det daglige arbejde og står bl.a. for det månedlige ledermøde og kontakten til bestyrelsen

 

Lederne uddannes

Selvom alle ledere er frivillige, tager de del i FDFs lederuddannelse. Der er en række kurser lokalt i landsdelen og på landsplan i landsforbundet.

 

Gennem lederuddannelsen får lederne en fornemmelsen af grundlæggende pædagogik og kristendomskundskab samt en masse FDF-færdigheder og ideér til arbejdet i kredsen.  

 

Se mere om ledernes uddannelses muligheder i FDF her...

 

Hvilket udstyr har jeg brug for som FDFer?
Hvem er lederne?
Hvem har ansvaret?

Det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for, at arbejdet i kredsen lever op til FDFs formål, og at kredsen har en forsvarlig økonomi. Det er også bestyrelsen, der koordinerer forældrenes hjælp til kredsen

 

Bestyrelsen består af forældrerepræsentanter, og en representant fra hhv. kredsledelsen, lederne og menighedsrådet.

 

Hvem har ansvaret?
Hvis jeg gerne vil vide mere?
bottom of page